Wiarygodny test IQ


Sprawdź swoje IQ
Czym jest IQ i co oznaczają jego pomiary?
IQ (czyli tzw. iloraz inteligencji), to liczba całkowita, która wyraża poziom inteligencji danej osoby wynikający z dokonania odpowiednich pomiarów, najczęściej za pomocą specjalnego testu IQ. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, o przeciętnym ilorazie inteligencji można mówić, jeśli pomiar mieści się w przedziale od 84 do 116 jednostek. Najbardziej inteligentne osoby zgodnie z badaniami, posiadają IQ powyżej 148 jednostek, natomiast IQ poniżej 68 jednostek jest traktowane jako upośledzenie umysłowe.

Co bada i do czego może się przydać test inteligencji?
Test na IQ bada przede wszystkim pracę mózgu w zakresie tempa myślenia, zdolności werbalnych, a także rozumowania w logiczny sposób. Test IQ jest w stanie odpowiedzieć nam na pytanie na jakim poziomie umysłowym się znajdujemy i nad którymi elementami warto jest popracować. Niekiedy specjalne przygotowane pod kątem konkretnej oferty pracy testy IQ są także wyznacznikiem przyjęcia do pracy pracownika, stanowiąc jedną z metod rekrutacji.
Co obejmuje test na iloraz inteligencji?
Test na IQ wykonuje się na komputerze korzystając ze specjalnej aplikacji lub przeglądarki. Taki test obejmuje zazwyczaj kilka grup zadań polegających na wykonywaniu obliczeń w różnych schematach, dopasowywaniu do siebie przedmiotów na obrazkach czy też na analizowaniu ilustracji. Tych zadań jest około kilkudziesięciu na test, a osoba go wykonująca posiada możliwość wyboru jednej z kilku możliwych odpowiedzi, która jej zdaniem najbardziej pasuje do przedstawionej w zadaniu sytuacji. Test IQ jest limitowany czasowo, dlatego warto jest odpowiadać na jego pytania w odpowiednio szybki sposób, aby zmieścić się w wyznaczonym czasie. Po wykonaniu wszystkich zadań otrzymujemy wynik, które możemy porównać z wynikami innych osób.